Onsdag 17. mars

klokken 09.00 - 12.00
 

Meld deg på her


kl. 09.00
Velkommen ved forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Musikalsk innslag 

kl. 09.05
Utfordringer og problemstillinger – hva ser vi fra feltene?
v/profesjonsrådslederne i FO.

kl. 09.35
Realiteter og rammebetingelser: Sosialfaglig arbeid i koronaens tid (foreløpig).
v/ Linn Stalsberg, forfatter, skribent og samfunnsdebattant.

kl. 10.10
Hvordan kan en krise gi muligheter? (foreløpig).
v/ Dorothy Olsen, innovasjonsforsker ved NIFU.

kl. 10.40
«Forstyrrelser, distraksjoner og oppdagelser: fortellinger om hvordan vi som helse- og sosialarbeidere har jobbet under pandemien»
v/ Håvard Aaslund, høgskolelektor i sosialt arbeid med VID vitenskapelige høgskole.

kl. 11.10    
En samtale om egenomsorg i krevende hjelperoller. Hva kreves i møte med sårbare mennesker i koronatiden?
v/ Peder Kjøs, psykolog.

kl. 11.40
Oppsummering og avslutning

Meld deg på her