Med forbehold om mindre endringer frem mot arrangement

Dag 1 - onsdag 17. mars 


kl. 10.30 – 11.30:  Registering

kl. 11.30 – 12.30:  Lunsj

kl. 12.30 – 14.00:  Velkommen 

Samtale mellom profesjonsrådslederne for barnevernspedagogene, 
sosionomene, vernepleierne og velferdsviterne; Ole Henrik Kråknes,
Hanne Glemmestad og Marit Isaksen om kompetanse og profesjon

kl. 13.10 – 14.00:  Linn Stalsberg: tittel kommer

kl. 14.00 – 14.25:  Pause m/lett servering

kl. 14.25 – 15.25:  Politisk påvirkningsarbeid

(del 1En fjern drøm eller praktisk mulig
Innlegg om profesjonsfaglig politisk påvirkningsarbeid

kl. 15.25 – 16.00:  Politisk påvirkningsarbeid

(del 2): Innlegg fra brukerorganisasjoner

kl. 16.00 – 16.45:  Pause m/lett servering

kl. 16.45 – 18.15:  Parallelle sesjoner*:

(P1):   Erfaringskompetanse - viktig kunnskapstilfang i sosialfaglig arbeid 
(P2):   Migrasjon 
(P3):   Arbeid med barn og unge 

              Kl. 20.00:  Festmiddag
 

Dag 2 - torsdag 18. mars


kl. 09.00 – 10.45:  Parallelle sesjoner*:

(P4):   Ledelse av tverrfaglige fellesskap
(P5):   Rus og psykisk helse
(P6):   Seksuell orientering, kjønnsmangfold og inkluderende praksis i barnevernet
v/ Heidi Leona Norum, tiltaksleder for Rosa kompetanse barnevern

kl. 10.45 – 11.15:  Pause m/lett servering

kl. 11.15 – 13.00:  Parallelle sesjoner*

(P7):   Innovasjon og sosialt entreprenørskap
(P8):   Inkludering i skole og arbeid
(P9):   Sosialfaglig arbeid i helsetjenestene 

kl. 13.00 – 14.00:  Lunsj

kl. 14.00 – 15.00:  Peder Kjøs: En samtale om egenomsorg i krevende hjelperoller 
(Foreløpig tittel)      Hva kreves av oss som yrkesutøvere i møte med sårbare mennesker

kl. 15.00 – 15.45:  Kommentar ved yrkesetisk råd, avslutning og vel hjem!


*Les mer om parallellsesjonene her