Onsdag 17. mars

klokken 09.00 - 12.00


kl. 09.00
Velkommen ved forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Musikalsk innslag 

kl. 09.05
Utfordringer og problemstillinger – hva ser vi fra feltene?
v/profesjonsrådslederne i FO.

kl. 09.35
Realiteter og rammebetingelser: Sosialfaglig arbeid i koronaens tid (foreløpig).
v/ Linn Stalsberg, forfatter, skribent og samfunnsdebattant.

kl. 10.10
Hvordan kan en krise gi muligheter? (foreløpig).
v/ Dorothy Olsen, innovasjonsforsker ved NIFU.

kl. 10.40    
Etiske perspektiver og utfordringer i koronatiden
v/ Kathrine H. Martinsen, leder i FOs yrkesetiske råd.

kl. 11.10    
En samtale om egenomsorg i krevende hjelperoller. Hva kreves i møte med sårbare mennesker i koronatiden?
v/ Peder Kjøs, psykolog.

kl. 11.40
Oppsummering og avslutning

Meld deg på her