Tidligere program for FO-dagene er avlyst grunnet Covid-19. Konferansen reduseres fra 2 dager til 1 dag. 

Nytt program vil oppdateres fortløpende når det er klart. 

Foredragenes tema kan endre seg.

 

Onsdag 17. mars 

Linn Stalsberg: Realiteter og rammebetingelser; er det plass til sosialfaglig arbeid? (Foreløpig tittel).

Peder Kjøs: En samtale om egenomsorg i krevende hjelperoller. Hva kreves av oss som yrkesutøvere i møte med sårbare mennesker? (Foreløpig tittel).